ZMANJŠANJE ALI ODPIS PRISPEVKOV ZA KMEČKE ZAVAROVANCE

ZMANJŠANJE ALI ODPIS PRISPEVKOV ZA KMEČKE ZAVAROVANCE

Obvestila za javnost, JSKS  | 
ZMANJŠANJE ALI ODPIS PRISPEVKOV ZA KMEČKE ZAVAROVANCE

Zadnji dan za vložitev zahtevka za zmanjšanje ali odpis prispevkov kmečkih zavarovancev zaradi suše v letu 2022 je 14. april 2023.

Skladno z Zakonom o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (ZPKZ, Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95), se lahko kmetom, ki utrpijo elementarne nesreče, prispevki zmanjšajo ali odpišejo, če škodo oceni občinska komisija. V primeru, ko izguba donosa znaša od 30 do 80 odstotkov letnega katastrskega dohodka, se prispevki zmanjšajo za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube katastrskega dohodka. V kolikor pa je zmanjšanje donosa ocenjeno višje od 80 odstotkov, se prispevki odpišejo.

Zahtevek potrebno vložiti v roku 15 dni od nastanka škode. Vlada RS je na svoji redni seji 30. marec 2023 sprejela sklep s katerim je potrdila Končno oceno neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše leta 2022. Zadnji dan za vložitev zahtevka za zmanjšanje ali odpis prispevkov zaradi suše v letu 2022 je tako 14. april 2023. Do tega dne lahko kmečki zavarovanci, ki tega še niste storili, na Finančno upravo RS vložite zahtevek, in sicer:

  1. elektronskoprek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki
  2. osebnoali po pošti na finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.

Zahtevek se predloži na obrazcu, ki je na voljo TUKAJ.

 

Več o zmanjšanju ali odpisu prispevkov najdete na spletni strani KGZS na spodnji povezavi:

https://www.kgzs.si/novica/moznosti-zmanjsanja-prispevkov-za-kmecke-zavarovance-do-14-aprila-2023-2023-03-31

 

 

                                                                                                   Ana Demšar – Benedičič

                                                                                                Specialistka za ekonomiko kmetijstva:  

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.