EIP-UVEDBA NACIONALNEGA GENOMSKEGA OBRAČUNA PLEMENSKIH VREDNOSTI S KOMBINIRANO REFERENČNO POPULACIJO ZA SLOVENSKO RJAVO IN ČRNO-BELO PASMO GOVEDI

EIP-UVEDBA NACIONALNEGA GENOMSKEGA OBRAČUNA PLEMENSKIH VREDNOSTI S KOMBINIRANO REFERENČNO POPULACIJO ZA SLOVENSKO RJAVO IN ČRNO-BELO PASMO GOVEDI

PRP  | 
EIP-UVEDBA NACIONALNEGA GENOMSKEGA OBRAČUNA PLEMENSKIH VREDNOSTI S KOMBINIRANO REFERENČNO POPULACIJO ZA SLOVENSKO RJAVO IN ČRNO-BELO PASMO GOVEDI

Št. odločbe o pravici do sredstev: 331117-3005/2018/11

Financiranje: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja

Trajanje: 22.11.2019 - 22.11.2022

Vrednost  projekta skupaj: 349.969,25 EUR

Koordinator projekta (vodilni partner): Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Vloga na projektu: partner

Vrednost projekta KGZS-zavod KR: 32.985,04 EUR

Partnerji pri projektu:

Univerza v Ljubljani

Kmetijski inštitut Slovenije

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije –Kmetijko gozdarski zavod Murska Sobota

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijko gozdarski zavod Ptuj

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijko gozdarski zavod Celje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije –  Kmetijko gozdarski zavod Kranj

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijko gozdarski zavod Ljubljana

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijko gozdarski zavod  Nova Gorica

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijko gozdarski zavod Novo Mesto

PP-AGRO, Poljedelstvo in proizvodnja d.o.o.

Kmetija Napotnik

Kmetija Anželak

Kmetija Šter

Kmetija Modic

Kmetija Kavčič

Kmetija Lenarčič

Kmetija Pivk

 

V okviru podukrepa 16.02 iz Programa Razvoja Podeželja (PRP)

PODPORA ZA PILOTNE PROJEKTE TER ZA  RAZVOJ NOVIH PROIZVODOV, PRAKS, PROCESOV IN TEHNOLOGIJ , se na Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija – Zavod Kranj izvaja EIP (evropsko Inovativno Partnerstvo) projekt:

UVEDBA NACIONALNEGA GENOMSKEGA OBRAČUNA PLEMENSKIH VREDNOSTI S KOMBINIRANO REFERENČNO POPULACIJO ZA SLOVENSKO RJAVO IN ČRNO-BELO PASMO GOVEDI

               

Vsebina projekta se nanaša na uvedbo nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti (PV), ki bo osnova za učinkovitejšo selekcijo. Taka selekcija bo omogočila rejcem zgodnjo odbiro in posledično krajši generacijski interval, kar bo okrepilo njihovo konkurenčnost. Cilj projekta je razviti nacionalni genomski  obračun, ki bo omogočal rutinsko napovedovanje  genomski PV tudi po izteku projekta. Rezultate bodo lahko uporabljali vsi rejci rjavega in črno –belega goveda, ki so vključeni v nacionalno shemo kontrola prireje in selekcije oz. v rejski program.

CILJI:

  • Uvedba nacionalnega obračuna genomskih plemenskih vrednosti
  • Izdelava različnih shem selekcije na nivoju črede
  • Testiranje shem selekcije na rejah, ki so v lasti kmetijskih gospodarstev
  • Proučitev smiselnosti nišne selekcije na monogenske lastnosti

PRIČAKOVANI REZULTATI:

  • Nacionalni obračun, ki bo omogočal rutinsko ocenjevanje genomskih PV
  • Sheme selekcije, ki bodo vključevale strategije odbire na genomske PV in omejitvene faktorje glede sorodstvenega razmerja na osnovi genoma
  • Selekcija na izbrano monogensko lastnost (primere – A2)

 

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev so usmerjene v izdelavo  protokola za genotipizacijo in vzpostavitev rutinskega procesa obračuna genomskih PV. Na podlagi izdelave protokola v prvem letu. želimo v drugem letu genotipizirati vse živali izbrane v okviru projekta. V zadnjem letu projekta bodo aktivnosti za doseganje ciljev usmerjene predvsem v razširjanje rezultatov projekta med rejce mlečnega goveda, strokovne revije, samostojne publikacije in spletne medije.

 

Evropska komisija-EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.