Erasmus + (2014 - 2020)

Erasmus + (2014 - 2020)

PRP  | 
Erasmus + (2014 - 2020)

 

CILJI PROJEKTA

Cilj EWEAS projekta je izboljšati vodno in energetsko učinkovitost objektov v ribogojstvu z izboljšanimi praksami upravljanja in uporabe okolju varnih in stroškovno učinkovitih rešitev. Za dosego tega bo v sklopu EWEAS projekta ustvarjen nov program usposabljanja, zasnovan za pridobivanje znanja in veščin ribogojcev o zmanjšanju prekomerne porabe vode in energije, zmanjšanju ekološkega odtisa, razumevanju različnih konceptov porabe energije, stroškov in izvajanja samoocenjevanja z „učenjem z delom“. Orodje za usposabljanje za e-učenje, ki bo rezultat EWEAS projekta, je brezplačno in bo olajšalo izmenjavo dobrih praks med ribogojci in strokovnjaki za ribogojstvo.IZZIV

Eden glavnih izzivov za sektor ribogojstva je učinkovito in trajnostno upravljanje virov. V zadnjih letih sta dve področji pridobili posebno pozornost - voda in energetska učinkovitost - oba bistvena elementa za upravljanje ribogojstva. Učinkovita uporaba vodnih in energetskih virov ob hkratnem tehnološkem razvoju in visokokakovostnem izobraževanju lahko razvije trajnostni sektor ribogojstva. Poleg tega trajnostno ribogojstvo zahteva stalen razvoj človeških virov in krepitev zmogljivosti na področju upravljanja z vodo in energijo, zlasti za učence na daljavo.

 

CILJI PROJEKTA

Cilj EWEAS projekta je izboljšati vodno in energetsko učinkovitost objektov v ribogojstvu z izboljšanimi praksami upravljanja in uporabe okolju varnih in stroškovno učinkovitih rešitev. Za dosego tega bo v sklopu EWEAS projekta ustvarjen nov program usposabljanja, zasnovan za pridobivanje znanja in veščin ribogojcev o zmanjšanju prekomerne porabe vode in energije, zmanjšanju ekološkega odtisa, razumevanju različnih konceptov porabe energije, stroškov in izvajanja samoocenjevanja z „učenjem z delom“. Orodje za usposabljanje za e-učenje, ki bo rezultat EWEAS projekta, je brezplačno in bo olajšalo izmenjavo dobrih praks med ribogojci in strokovnjaki za ribogojstvo.

 

Članek o projektu EWEAS... 

 

NA POGLED

PROGRAM: ERASMUS + (2014–2020)

KLJUČNI UKREPI: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks

UKREP: Strateška partnerstva

SKUPNI PRORAČUN: 264.459 EUR

TRAJANJE: december 2018 - maj 2021 (30 mesecev)

KOORDINATOR: SGS Tecnos, Španija

KONZORCIJ: 5 partnerjev iz 5 držav: Španija, Italija, Latvija, Slovenija in Irska

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.