GORENJSKE RIBE

GORENJSKE RIBE

PRP  | 
GORENJSKE RIBE

Glavni cilji operacije so:

Povečanje poznavanja in porabe ribjih izdelkov na Gorenjskem s posebnim poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah

Vzpostavitev prostorov in opreme ter uvajanje znanja, programov izobraževanja za stalno in celovito uvajanje in promocijo ribje prehrane

Zagotavljanje znanja in motivacije akterjev skozi celotno verigo od ribogojca do porabnika kot podlage za iskanje priložnosti za ustvarjanje dodatnih prihodkov in novih delovnih mest.

GORENJSKE RIBE

 

 

 

 

 

Sklad: ESPR- Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Trajanje operacije: oktober 2019 –  november 2020

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Jezeršek gostinstvo d.o.o., Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Vodomec proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  277.132,63 , od tega vrednost ESPR 199.569,22 € (85 %) 

Opis operacije: 

Namen operacije je, na podlagi prepoznanih problemov in ovir oz. priložnosti glede uvajanja zdrave lokalne ribje prehrane na območje LAS Gorenjska košarica, v partnerski izvedbi 4  formalnih in več neformalnih partnerjev, ki imajo celovit nabor kompetenc na tem področju (od znanj do pristojnosti) in  s svojo celovito strukturo aktivnosti, prispevati k preseganju teh ovir in problemov ter izkoristiti prednosti in priložnosti večjega uvajanja lokalne prehrane. Med prednostmi je glavna dvig ravni zdrave prehrane oz. zdravja prebivalstva na območju LAS Gorenjska košarica, s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah, glede priložnosti pa lokalni gospodarski razvoj in zaposlovanje vzdolž verige od ribogojca do krožnika porabnika.

Cilji operacije: 

 • Povečanje poznavanja in porabe ribjih izdelkov na Gorenjskem s posebnim poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah (mladi, starejši, bolniki) preko povečanega nabor ribjih izdelkov in jedi prilagojenih potrebam in pričakovanjem ciljnih skupin porabnikov, dviga ozaveščenosti o pomenu in kakovosti lokalne ribje prehrane ter okrepitve znanja za njihovo pripravo in ponujanje;
 • Vzpostaviti stalne-dolgoročne infrastrukturne (prostori, oprema) In neinfrastrukturne (znanja, programi za izobraževanje, trenerji…) pogoje za stalno in celovito uvajanje in promocijo ribje prehrane npr. stalni program vključevanja in izobraževanja ključnih akterjev (kuharji);
 • Zagotoviti znanja in motivacijo akterjev skozi celotno verigo od ribogojca do porabnika kot podlag za iskanje priložnosti za ustvarjanje dodatnih prihodkov in novih delavnih mest.

Aktivnosti operacije:

 • Vodenje in promocija projekta ter skrb za informiranje javnosti glede podpore projektu s strani sklada ESPR;
 • Razvoj novih ribjih izdelkov in jedi za porabnike, s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah;
 • Vzpostavitev infrastrukture za dolgoročen razvoj ribjih jedi&izdelkov, izobraževanje pomembnih akterjev za njihovo pripravo in uživanje ter promocijo in ozaveščanje ciljnih skupin o tej prehrani v obliki vzpostavitve Izobraževalno-razvojnega središča za ribjo prehrano Akademija Jezeršek;
 • Razvoj in pilotna izvedba programa za izobraževanje in usposabljanja kuharskega osebja in odgovornih za prehrano glede kvalitete, priprave in porabe lokalnih ribjih jedi;
 • Razvoj in pilotna izvedba promocijsko-izobraževalnega in ozaveščevalnega programa ter orodij za širšo javnost glede prednosti in pomena priprave in uživanja ribjih jedi iz lokalnih surovin z dodatnim poudarkom na ranljivih ciljnih skupina;
 • Zasnova dolgoročnega načrta prihodnjega uvajanja ribje prehrane na območju LAS Gorenjska košarica in priprava delavnega programa za nadaljevanje aktivnosti na podlagi rezultatov operacije ter aktiviranih deležnikov.

Rezultat operacije: 

 • Novi ribji izdelki in jedi za porabnike, s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah;
 • Vzpostavljena kvalitetna infrastrukture za dolgoročen razvoj ribjih jedi in izdelkov, izobraževanje pomembnih akterjev za njihovo pripravo in uživanje ter promocijo in ozaveščanje ciljnih skupin o tej prehrani v obliki vzpostavitve Izobraževalno-razvojnega središča za ribjo prehrano Akademija Jezeršek in v okviru tega 1 novo zaposlena oseba pri partnerju Jezeršek Gostinstvo, ki bo vsaj še 3 leta po zaključku operacije delovala v središču in za njene programe izobraževanja&uvajanja;
 • Razvit in pilotno izveden program za izobraževanje in usposabljanja kuharskega osebja  in odgovornih za prehrano glede kvalitete, priprave in porabe lokalnih ribjih jedi;
 • Razvit in pilotno izveden promocijsko-izobraževalni in ozaveščevalni program ter sklop promocijskih orodij za širšo javnost glede pomena priprave in uživanja ribjih jedi iz lokalnih surovin z dodatnim poudarkom na ranljivih ciljnih skupina;
 • Zasnova dolgoročnega načrta prihodnjega uvajanja ribje prehrane na območju LAS Gorenjska košarica.

 

 

povezava na spletno stran: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

povezava na spletno stran: Evropska komisija namenjena ESPR

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.