KRMLJENJA ŽIVALI V PRIREJI MLEKA IN MESA Z UPOŠTEVANJEM PODNEBNIH SPREMEMB IN VAROVANJA NARAVE

KRMLJENJA ŽIVALI V PRIREJI MLEKA IN MESA Z UPOŠTEVANJEM PODNEBNIH SPREMEMB IN VAROVANJA NARAVE

 | 
KRMLJENJA ŽIVALI V PRIREJI MLEKA IN MESA Z UPOŠTEVANJEM PODNEBNIH SPREMEMB IN VAROVANJA NARAVE

 

EIP projekt Izboljšava procesa krmljenja živali v prireji mleka in mesa z upoštevanjem podnebnih sprememb in varovanja narave se izvaja v okviru ukrepa M16 : Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo


Projektni partnerji:
 GRM Novo Mesto
 Anton Kukenberger
 Bizant Marko
 Kmetijski inštitut Slovenije
 Biotehniški venter Naklo
 Žnidaršič Tomaž
 KGZS Zavod Kranj
 Janez Benedečič
 Kosec Boštjan
 Medeja, medijska dejavnost, Damjana Peternelj s.p.
 Brence Nikolaj

Trajanje projekta: 2020-2023

Cilj projekta:
Osnoven cilj projekta je Izboljšava procesa krmljenja živali v prireji mleka in mesa z upoštevanjem podnebnih sprememb in varovanja narave. S projektom bomo oblikovali celovit pristop ustrezne preskrbe živali s krmo in preko praktičnih preizkusov v prakso uvesti izboljšane procese krmljenja in ustrezne krmne obroke za preskrbo živali, pri čemer bodo obroki prilagojeni na specifiko živali in okolja v katerem se kmetija nahaja. Pomemben vidik preskrbe živali je pridelava krme ustrezne kvalitete. Ta bo podkrepljen s skrbjo za ohranjanje narave iz vidika trajnostne rabe kmetijskih zemljišč, ustreznim gnojenjem in izboljšanjem sestoja travne ruše
Opis projekta:
Najprej bomo analizirali sodelujoče kmetije. Sledi razvoj izboljšav procesov krmljenja iz različnih vidikov (produktivnosti, zmanjšanje izpustov, vpliv na živali in okolje...). Pomemben del aktivnosti bo usmerjen v izboljšanje površin za pridelavo krme, kjer bomo spremljali vpliv gnojenja, raziskali ukrepe za blaženje podnebnih sprememb in zagotavljanje biotske pestrosti. Na vključenih kmetijah se bodo
razvite rešitve implementirali in spremljale. Preko spremljanja praktičnih preizkusov bomo oblikovali priporočila in navodila, ki jih bomo razširli med ostale kmetovalce, študente, dijake in strokovni kader.
Celotna vrednost projekta: 280.457,13 EUR
Vrednost sofinanciranja: 249.606,85 Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.


Povezavi:
 spletna stran EK, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
 spletna stran PRP 2014-2020: www.program-podezelja.si

 

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.