KULINARIČNO POPOTOVANJE

KULINARIČNO POPOTOVANJE

PRP  | 
KULINARIČNO POPOTOVANJE

CLLD PROJEKTI (LAS GORENJSKA KOŠARICA)

KULINARIČNO POPOTOVANJE

 

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

 

Trajanje operacije: januar 2019 –  junij 2021

 

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Turizem Bohinj, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Zavod za turizem Preddvor, Občina Jesenice, Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj

 

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  

129.338,22 €, od tega vrednost EKSRP 98.414,09 € (85 %) 

Opis operacije: 

 

S projektom Kulinarično popotovanje – Okusi Gorenjske želimo spodbuditi inovativno pripravo narodnih jedi z vključitvijo lokalno pridelane hrane, ki ustreza standardom kvalitete. V ta namen bomo v projektu dvignili raven kvalitetne kulinarične ponudbe, in sicer s povezovanjem turističnih deležnikov z lokalnimi pridelovalci hrane. Hkrati pa bomo z oblikovanimi smernicami in usposabljanjem deležnikov na tem področju poskrbeli za dvig nivoja znanj, kompetenc, izvedli testni preizkus kulinaričnega popotovanja na podeželskih dogodkih, aktivnosti promocije ter razvili celovito inovativno kulinarično ponudbo na podeželju. Na ta način bomo pozitivno vplivali na večjo prepoznavnost, inovativnost in povpraševanje kulinarične ponudbe gorenjskega podeželja.

Cilji operacije: 

 

  • dvig kvalitete kulinarične ponudbe z upoštevanjem standardov uporabe lokalno pridelane hrane in upoštevanjem inovativne priprave jedi,
  • standardi kvalitete lokalno pridelane hrane in ponudbe jedi,
  • povezanost dobaviteljev z gostinskimi ponudniki, ki bodo na ta način lahko ponudili pestrejšo gorensjo kulinariko,
  • večja prepoznavnost, konkurenčnost in povpraševanje po ponudbi kvalitetno pridelane hrane in tudi pripravljenih jedi.

 

 Aktivnosti operacije:

 

  • vodenje in koordinacija projekta,
  • promocija: izdelava skupne kulinarične brošure za namene promocije rezultatov operacije,
  • valorizacija gostinskih objektov in lokalnih ponudnikov hrane in jedi,
  • usposabljanja in izobraževanja za dvig kompetenc na področju lokalne hrane in jedi,
  • testni preizkus kulinaričnega popotovanja,
  • oblikovanje lokalnih kulinaričnih vodnikov.

 

OSNOVNA BAZA PRIDELOVALCEV 

 

Rezultat operacije: 

določeni minimalni standardi za gostince in lokalne pridelovalce hrane.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino spletne strani je odgovorna KGZS- Zavod KR.

uploads/osnovna_baza_pridelovalcev_kulinaricno_popotovanje.pdf

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.