OD PRIDELKA DO IZDELKA – DODANA VREDNOST PODEŽELJU

OD PRIDELKA DO IZDELKA – DODANA VREDNOST PODEŽELJU

PRP  | 
OD PRIDELKA DO IZDELKA – DODANA VREDNOST PODEŽELJU

CLLD PROJEKTI (LAS GORENJSKA KOŠARICA)

 

OD PRIDELKA DO IZDELKA – DODANA VREDNOST PODEŽELJU

 

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

 

Trajanje operacije: november 2018 –  junij 2021

 

Partnerji: KGZS - Zavod KR, Biotehniški center Naklo, Društvo kmečkih žena Kranj, Društvo žensk z dežele občina Radovljica

 

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  26.831,71 €, od tega vrednost EKSRP 22.823,14 € (85 %) 

Opis operacije: 

 

Namen projekta je v 1. fazi usposobiti ciljne skupine za uvedbo novih tehnologij prilagojenim podnebnim  spremembam (uvajanje odpornejših sort, ohranjanje avtohtonih sort sadja) ter usposobiti uporabnike iz podjetniških vsebin. V 2. fazi projekta usposobiti ciljne skupine o tehnologijah pridelave žit ter doseganju dodane vrednosti sadja in žit (višja kakovost, predelani proizvodi) ter doseganje kriterijev za registracijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter s tem ustvariti pogoje za nova delovna mesta na kmetiji.

Cilji operacije:  

 • usposobljenost na področju teoretičnih znanj z različnih področij (ekonomika, tehnologija, trženje, …),
 • uvajanje odpornejših sort žita in sadja, ki so prilagojeni na podnebne spremembe, nova tehnologija pridelave,
 • usposobljenost na področju praktičnih znanj – pekovski izdelki, izdelki iz sadja – novi izzivi v predelavi,
 • vzpodbujanje k registraciji dopolnilne dejavnosti,
 • večja možnost za vključitev v kratke dobavne verige,
 • vzpostavitev sodelovanja s turističnimi kmetijami in ostalimi turističnimi ponudniki v prostoru,
 • strokovno preverjanje kakovosti izdelkov – sodelovanje na ocenjevanju izdelkov na nacionalni ravni,
 • pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,

 

Aktivnosti operacije:  

 • koordinacija in vodenje projekta,
 • usposabljanje ciljnih skupin: v več sklopih, v obliki modulov, ogledi dobrih praks:

I.faza: Teoretično usposabljanje o travniških sadovnjakih TSA in podjetniške vsebine(organizacija in izvedba

 1. faza: Teoretično usposabljanje o pridelavi žit, praktično usposabljanje predelava sadja in žit, (organizacija in izvedba)
 • promocija projekta.

 

Rezultat operacije: 

 • - Organizirana in izvedena teoretična usposabljanja o travniških sadovnjakih TSA
 • - Organizirane in Izvedene delavnice -podjetniške vsebine
 • - Ogled dobre prakse
 • - Organizirana in izvedena teoretična usposabljanja – žita
 • - Strokovna pomoč pri ustvarjanju novih delovnih mest na kmetiji (registracija dejavnosti, davčna zakonodaja,…)
 • - Organizirani in izvedeni tečaji predelave sadja in žita
 • - Izvedena prijava in zbiranje izdelkov za Dobrote slovenskih kmetij
 • - Izvedena zaključna konferenca
 • - Izvedena promocija na javnih prireditvah
 • - Objave na spletu v medijih, Facebook,

Tehnološki listi:

- TEHNOLOGIJA PRIDELAVE KORUZE BOHINJKE

Članki:

uploads/lanek_dan_zit_bitje_2019.pdf

uploads/lanek_ogled_dobre_prakse_kmetija_zlate.pdf

uploads/koruza_bohinjska_trdinka.pdf

uploads/letak_za_promocijo_projekta.pdf

uploads/zakljucek_projekta_od_pridelka_do_izdelka.pdf

uploads/z_znanjem_in_izkusnjami_do_bogatejse_ponudbe_kvalitetnih_pridelkov_in_izdelkov.pdf

 

 

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.