Okusi škofjeloškega

Okusi škofjeloškega

PRP  | 
Okusi škofjeloškega

CLLD PROJEKTI
(LAS LOŠKEGA POGORJA)

V okviru projekta nameravamo s povezovanjem gostinskih ponudnikov (gostiln in turističnih kmetij) prenoviti obstoječo kulinarično ponudbo (znotraj ponudbe Okusov loškega podeželja) ter nadgraditi ponudbo z vključitvijo novih jedi ter hišnih specialitet, ki temeljijo na tradiciji in sodobni kulinariki.

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.
Partnerji v projektu: Razvojna agencija Sora d.o.o, Območna obrtno – podjetniška zbornica Škofja Loka, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Društvo za razvoj podeželja Resje
Vrednost celotnega projekta: 74.633,09 EUR
Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 59.932,90 EUR
Trajanje projekta: 1.1.2020 – 31.3.2021

Cilj:
S povezovanjem ponudbe lokalnih pri/predelovalcev kakovostnih podeželskih produktov, gostinskih ponudnikov in turističnih kmetij ter z nadgradnjo, razvojem in izborom atraktivnih lokalnih jedi postaviti kulinarični temelj trajnostne turistične ponudbe na škofjeloškem območju ter tako prispevati k ohranjanju kulinarične tradicije območja in k razvoju sodobnega kulinarično razgibanega in turistično prepoznavnega območja.

Povzetek:
V okviru projekta nameravamo s povezovanjem gostinskih ponudnikov (gostiln in turističnih kmetij) prenoviti obstoječo kulinarično ponudbo (znotraj ponudbe Okusov loškega podeželja) ter nadgraditi ponudbo z vključitvijo novih jedi ter hišnih specialitet, ki temeljijo na tradiciji in sodobni kulinariki. Prav tako bomo s postavitvijo smernic za izbor gostinskih ponudnikov dopolnili izbor obstoječih lokalnih gostinskih ponudnikov, ki ponujajo izbrane kulinarične dobrote ter v skladu s tem izvedli nabor novih gostinskih ponudnikov (npr. z vključitvijo zainteresiranih turističnih kmetij,…). Nadaljevali bomo z aktivnostmi za lokalne pri/predelovalce kakovostnih produktov ter osveščanjem gostinskih ponudnikov in širše javnosti o pomenu uporabe lokalno pridelane hrane. Nadaljevali bomo tudi z vpenjanjem ponudbe loškega podeželja v kulinarično, gostinsko in turistično ponudbo škofjeloškega območja. Vsebina projekta, katerega rezultat bo nov turistični produkt – kulinarični festival, sledi vse večjemu zanimanju obiskovalcev škofjeloškega območja po tipični kulinarični ponudbi ter porastu kulinaričnega turizma.


Aktivnosti:
Animacija in motivacija ciljnih skupin (obstoječih in novih gostinskih ponudnikov ter obstoječih in novih pri/predelovalcev lokalnih živil)
Postavitev koncepta in izvedba kulinaričnega festivala
Promocija lokalne kulinarične ponudbe
Vodenje in koordinacija operacije
Promocija operacije

Rezultati:
Gostilne (obstoječe in nove) ter turistične kmetije bodo v svojo kulinarično ponudbo vključevale jedi iz Okusov Škofjeloškega in s tem obogatile lastno ponudbo ter povečale turistično prepoznavnost lokalne kulinarike
Povečanje uporabe kvalitetnih lokalnih živil med gostinskimi ponudniki in turističnimi kmetijami
S promocijo in trženjem ter izvedbo kulinaričnega dogodka bo že vzpostavljena in nova kulinarična ponudba Okusov Škofjeloškega postala bolj prepoznavna  in v gostilnah in na turističnih kmetijah večkrat naročena s strani gostov
Popestritev turistične ponudbe območja (priprava kulinaričnega turističnega produkta – kulinarični festival – Okusi Škofjeloškega)
Nadgradnja obstoječe kulinarične ponudbe Okusov loškega podeželja z novimi jedmi in novimi sodelujočimi gostinskimi ponudniki

Sofinanciranje:
Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

 

Članki:

Povezovanje pridelovalcev in predelovalcev živil in gostincev ter turističnih kmetij v okviru projekta Okusi Škofjeloškega

 

Brošura - okusi škofjeloškega

Ponudbiki - okusi škofjeloškega

 Kontakti:

Razvojna agencija Sora d.o.o, 04/ 50 60 225, kristina.miklavcic@ra-sora.si
Območna obrtno – podjetniška zbornica Škofja Loka, 04/ 50 60 200, julija.primozic@ozs.si,
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, 04/ 280 46 33, blaska.boznar@kr.kgzs.si
Društvo za razvoj podeželje Resje, 041 864 152, info@bukovc.si

https://www.program-podezelja.si/sl/

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino spletne strani je odgovorna KGZS- Zavod KR.

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.