SOOS: Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje

SOOS: Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje

PRP  | 
SOOS: Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje

SOOS: Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje

 

Šifra: 33133-1004/2018/22

Trajanje: 14. 12. 2018 – 13. 12. 2021

 

Glavni cilji projekta so: (1) Izboljšati prenos znanja v prakso na področju divjih opraševalcev v sadjarstvu. (2) Vzpostaviti dobre prakse varovanja opraševalcev na vzorčnih kmetijskih gospodarstvih. (3) Izboljšati razmere za divje opraševalce v sadovnjakih in s tem pripevati k varovanju biotske raznovrstnosti. (4) Povečati zanesljivost in kakovost opraševanja.

V sadovnjakih, ki so vključeni v projekt, bomo izboljšali prehranske in gnezdilne razmere za opraševalce. Poleg tega bomo izvedli program usposabljanja za kmete, pripravili predavanja in delavnice, organizirali strokovni posvet, izdali priročnik in izobraževalne video vsebine.

Financer:

89 % upravičenih stroškov projekta krije Program razvoja podeželja 2014 – 2020 (80 % Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 20 % Republika Slovenija), 11 % je lastni vložek partnerjev.

Projekt poteka v okviru ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020, Podukrep 16.5. - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Tip projekta: EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije).

 

Partnerji:

Zavod Jabolko

Kmetijski inštitut Slovenije

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma

Kozjanski park

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Kmetijska gospodarstva (sadjarji):

DARSAD d.o.o.

Matjaž Škof

Stanislav Tojnko

Radovan Jelina

Anže Legat

Manca Omerzu

 

 

 

POVEZAVE

https://www.program-podezelja.si/sl/

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index.html

 

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.