Politika varstva osebnih podatkov
Lokalna hrana v šole
INNOV-H2O
Otroci jejmo zdravo
DOPOLNILE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2014–2020«, za leto 2019
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO DRUGEGA OBROKA IZ NASLOVA RAZPISA ZA PODUKREP 6.1. – POMOČ MLADIM PREVZEMNIKOM
Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca 2020
Možnosti in pasti razvoja kmetij
Vabilo nosilcem turističnih kmetij
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA - IZPOSTAVA RADOVLJICA
PREDSTAVITEV RAZPISA   POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI NAMENJENE RAZVOJU MAJHNIH KMETIJ – podukrep 6.3
POMEMBNO OBVESTILO za vse PREDELOVALCE SADJA
VREMENSKE NAPOVEDI V KMETIJSTVU
NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA KMETOVALCE - ŠKOFJA LOKA
JAVNI POZIV lokalnim pridelovalcem in predelovalcem senenega mleka, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka za uvrstitev na seznam lokalnih ponudnikov
NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA JANUAR 2020
DAVČNA ZAKONODAJA V KMETIJSTVU
SREČANJE S KOORDINATORJI LOKALNE SAMOOSKRBE NA OBMOČJU  LAS GORENJSKA KOŠARICA
Subvencije 2020 - Izpostava KRANJ
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
Dobrote slovenskih kmetij 2020
OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020,  NA PODROČJU GOVEDOREJE, ZA LETO 2019
Excel obrazec 2020
OBNOVA IN SESTAVA TRAVNE RUŠE IN PRIPRAVA KAKOVOSTNE TRAVNE SILAŽE
FFS za vrtičkarje
BOVINA VIRUSNA DIAREJA
PRIHAJAJOČI GOZDARSKI RAZPISI V LETU 2020
VABILO NA  PREDSTAVITEV 6. JAVNEGA RAZPISA ZA PODUKREP 6.1 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE  za leto 2020
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN
Z znanjem in izkušnjami za polno gorenjsko košarico
POMEMBNO OBVESTILO za vse PREDELOVALCE SADJA!
NOVOSTI NEPOSREDNIH IN DRUGIH PLAČIL 2020
NEKEMIČNO VARSTVO VRTNIN IN SADNEGA DREVJA
Kviz Mladi in kmetijstvo 2020
Vabilo kulinarično potovanje
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
ZAČETEK IZDAJANJA ODLOČB PRIDELOVALCEM SADJA, ZA PLAČILO PRISPEVKA ZA PROMOCIJO, za leto 2019
OBVESTILO KORONAVIRUS
Novosti Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)
PRELOŽITEV ROKA po odločbah za plačilo prispevka za promocijo sadja
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike
Organizacija dela Oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS Zavodu KR
Drugo dognojevanje ozimnih žit, uporaba sredstev proti poleganju žit
Skrajni čas za zatiranje plevelov v žitih s herbicidi
UVELJAVLJANJE ODPISA PRISPEVKOV ZA SOCIALNA ZAVAROVANJA IN TEMELJNEGA DOHODKA
Tehnologija pridelave fižola
POMEMBNE INFORMACIJE ZA KMEČKE ZAVAROVANCE GLEDE IZVAJANJA KORONA ZAKONA
Dobrote slovenskih kmetij 2020 v času epidemije covid 19
Podaljšan rok za vložitev vloge za oprostitev plačila prispevkov za mesec marec in april 2020
Koriščenje sektorske pomoči kljub temeljnemu dohodku
SPREMEMBA KORONA ZAKONA - POMEMBNE INFORMACIJE ZA KMETIJE
*NOVO!  Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi- A1 *
POMEMBNO OBVESTILO ZA VLAGATELJE VLOG ZA 2 JR ZA PODUKREP 6.3 MALE KMETIJE
Obrazložitev odločbe o izračunu davčne osnove iz OKOGD za leto 2019
Posodobljen okvirni terminski načrt objav javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2020
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN
OBJAVA  dveh razpisov za finančno pomoč po nepredvidljivem škodnem dogodku na kmetijskem gospodarstvu
Pridelovalci ozimnih žit vabljeni na ogled in predstavitev poskusa z ozimnimi žiti
Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19
Okusi Škofjeloškega
Iztek roka za JR: Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka nosilcem kmetijskih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19
Navodila za vodenje FADN
Finančno nadomestilo za izpad prihodka v gozdarskem sektorju
PREDSTAVITEV GOZDARSKIH RAZPISOV
Za primerljivost in večjo konkurenčnost
Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v vrednosti 1.000.000 evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 (PRP 1014–2020) za leto 2020
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020
Izvajanje novega JN »Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za leto 2019«
Vabilo na predstavitev dveh javnih razpisov
STROKOVNO SREČANJE PRIDELOVALCEV KORUZE
Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za leto 2019
Obvestilo o preklicu obnovitvenega usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi
FINANČNA POMOČ V PRIREJI GOVEJEGA MESA