NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA JANUAR 2020
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
Možnosti in pasti razvoja kmetij
Dobrote slovenskih kmetij 2020
OBNOVA IN SESTAVA TRAVNE RUŠE IN PRIPRAVA KAKOVOSTNE TRAVNE SILAŽE
DOPOLNILE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
FFS za vrtičkarje
OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020,  NA PODROČJU GOVEDOREJE, ZA LETO 2019
SPREMEMBA DATUMA PREDSTAVITVE JAVNEGA RAZPISA ZA MLADE PREVZEMNIKE
DAVČNA ZAKONODAJA V KMETIJSTVU
Politika varstva osebnih podatkov
Lokalna hrana v šole
INNOV-H2O
IDENTIFIKACIJA LOKALNIH PRIDELOVALCEV HRANE
Otroci jejmo zdravo
DOMAČA PREDELAVA SADJA V SOK, KIS IN SUHO SADJE
BOVINA VIRUSNA DIAREJA
Vabilo nosilcem turističnih kmetij
Plačevanje prispevkov za socialno varnost z e-računom
Navodilo za končno obdelavo FADN in posredovanje le te na MKGP
PREDSTAVITEV RAZPISA   POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI NAMENJENE RAZVOJU MAJHNIH KMETIJ – podukrep 6.3
JN Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018
Excel obrazec 2020
Vabilo redni KOPOP 2019
Vabilo na usposabljanja
Vabilo na 5. Slovenski podeželski parlament
Rok za oddajo FADN poročil vzorčnih kmetij za leto 2019
Sadna in senena veriga
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA - IZPOSTAVA RADOVLJICA
Poročanje vzorčnih kmetij, kateri so prejemniki nepovratnih sredstev iz FADN obdelav do 15.4.2020
Posvet o reji drobnice
PRIHAJAJOČI GOZDARSKI RAZPISI V LETU 2020
SREČANJE S KOORDINATORJI LOKALNE SAMOOSKRBE NA OBMOČJU  LAS GORENJSKA KOŠARICA
Govedorejska razstava v Šoštanju v soboto 5. oktobra ob 9:45
Najava rednih usposabljanj za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2019
VABILO NA  PREDSTAVITEV 6. JAVNEGA RAZPISA ZA PODUKREP 6.1 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE  za leto 2020
POMEMBNO OBVESTILO za vse PREDELOVALCE SADJA
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN
POVABILO NA DELAVNICO NA TEMO VZPOSTAVLJANJA SKUPIN PROIZVAJALCEV IN AKTUALNEGA PRP RAZPISA ZA USTANOVITEV SKUPIN PROIZVAJALCEV
Z znanjem in izkušnjami za polno gorenjsko košarico
KAKOVOST MLEČNIH IZDELKOV
PROJEKT ZNANJE – NALOŽBA ZA PRIHODNOST, KI PRISPEVA K DODANI VREDNOSTI PODEŽELJU
VREMENSKE NAPOVEDI V KMETIJSTVU
POMEMBNO OBVESTILO za vse PREDELOVALCE SADJA!
NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA KMETOVALCE - ŠKOFJA LOKA
Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2014–2020«, za leto 2019
JAVNI POZIV lokalnim pridelovalcem in predelovalcem senenega mleka, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka za uvrstitev na seznam lokalnih ponudnikov
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO DRUGEGA OBROKA IZ NASLOVA RAZPISA ZA PODUKREP 6.1. – POMOČ MLADIM PREVZEMNIKOM
Vabilo na dan odprtih vrat Osemenjevalnega centra Preska
FADN obdelava za leto 2019 vzorčne kmetije za oddajo zahtevka za izplačilo 2. obroka za razpis 6.1
Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca 2020
Subvencije 2020 - Izpostava KRANJ