NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA JANUAR 2020
UVELJAVLJANJE ODPISA PRISPEVKOV ZA SOCIALNA ZAVAROVANJA IN TEMELJNEGA DOHODKA
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
Možnosti in pasti razvoja kmetij
Dobrote slovenskih kmetij 2020
Posodobljen okvirni terminski načrt objav javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2020
POMEMBNE INFORMACIJE ZA KMEČKE ZAVAROVANCE GLEDE IZVAJANJA KORONA ZAKONA
OBNOVA IN SESTAVA TRAVNE RUŠE IN PRIPRAVA KAKOVOSTNE TRAVNE SILAŽE
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN
DOPOLNILE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
FFS za vrtičkarje
Novosti Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)
OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020,  NA PODROČJU GOVEDOREJE, ZA LETO 2019
SPREMEMBA DATUMA PREDSTAVITVE JAVNEGA RAZPISA ZA MLADE PREVZEMNIKE
DAVČNA ZAKONODAJA V KMETIJSTVU
NEKEMIČNO VARSTVO VRTNIN IN SADNEGA DREVJA
Politika varstva osebnih podatkov
Lokalna hrana v šole
INNOV-H2O
IDENTIFIKACIJA LOKALNIH PRIDELOVALCEV HRANE
Otroci jejmo zdravo
DOMAČA PREDELAVA SADJA V SOK, KIS IN SUHO SADJE
OBVESTILO KORONAVIRUS
BOVINA VIRUSNA DIAREJA
*NOVO!  Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi- A1 *
Vabilo nosilcem turističnih kmetij
Plačevanje prispevkov za socialno varnost z e-računom
Dobrote slovenskih kmetij 2020 v času epidemije covid 19
Kviz Mladi in kmetijstvo 2020
PREDSTAVITEV RAZPISA   POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI NAMENJENE RAZVOJU MAJHNIH KMETIJ – podukrep 6.3
JN Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018
Excel obrazec 2020
Vabilo redni KOPOP 2019
Vabilo na usposabljanja
Vabilo na 5. Slovenski podeželski parlament
Sadna in senena veriga
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA - IZPOSTAVA RADOVLJICA
Posvet o reji drobnice
POMEMBNO OBVESTILO ZA VLAGATELJE VLOG ZA 2 JR ZA PODUKREP 6.3 MALE KMETIJE
PRIHAJAJOČI GOZDARSKI RAZPISI V LETU 2020
SREČANJE S KOORDINATORJI LOKALNE SAMOOSKRBE NA OBMOČJU  LAS GORENJSKA KOŠARICA
PRELOŽITEV ROKA po odločbah za plačilo prispevka za promocijo sadja
Govedorejska razstava v Šoštanju v soboto 5. oktobra ob 9:45
Obrazložitev odločbe o izračunu davčne osnove iz OKOGD za leto 2019
Najava rednih usposabljanj za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2019
VABILO NA  PREDSTAVITEV 6. JAVNEGA RAZPISA ZA PODUKREP 6.1 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE  za leto 2020
POMEMBNO OBVESTILO za vse PREDELOVALCE SADJA
Podaljšan rok za vložitev vloge za oprostitev plačila prispevkov za mesec marec in april 2020
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN
POVABILO NA DELAVNICO NA TEMO VZPOSTAVLJANJA SKUPIN PROIZVAJALCEV IN AKTUALNEGA PRP RAZPISA ZA USTANOVITEV SKUPIN PROIZVAJALCEV
Koriščenje sektorske pomoči kljub temeljnemu dohodku
Z znanjem in izkušnjami za polno gorenjsko košarico
Vabilo kulinarično potovanje
Organizacija dela Oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS Zavodu KR
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
KAKOVOST MLEČNIH IZDELKOV
Drugo dognojevanje ozimnih žit, uporaba sredstev proti poleganju žit
PROJEKT ZNANJE – NALOŽBA ZA PRIHODNOST, KI PRISPEVA K DODANI VREDNOSTI PODEŽELJU
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike
Tehnologija pridelave fižola
Skrajni čas za zatiranje plevelov v žitih s herbicidi
VREMENSKE NAPOVEDI V KMETIJSTVU
POMEMBNO OBVESTILO za vse PREDELOVALCE SADJA!
ZAČETEK IZDAJANJA ODLOČB PRIDELOVALCEM SADJA, ZA PLAČILO PRISPEVKA ZA PROMOCIJO, za leto 2019
NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA KMETOVALCE - ŠKOFJA LOKA
Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2014–2020«, za leto 2019
NOVOSTI NEPOSREDNIH IN DRUGIH PLAČIL 2020
JAVNI POZIV lokalnim pridelovalcem in predelovalcem senenega mleka, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka za uvrstitev na seznam lokalnih ponudnikov
SPREMEMBA KORONA ZAKONA - POMEMBNE INFORMACIJE ZA KMETIJE
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO DRUGEGA OBROKA IZ NASLOVA RAZPISA ZA PODUKREP 6.1. – POMOČ MLADIM PREVZEMNIKOM
Vabilo na dan odprtih vrat Osemenjevalnega centra Preska
Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca 2020
Subvencije 2020 - Izpostava KRANJ