Novice

Prva ocenjevanja so že pred vrati
Nova storitev EnaSVET KGZS
Začenja se elektronsko izpolnjevanje zbirnih vlog za ukrepe kmetijske politike 2022
Sodelovanje pomaga
Projekt: JEM LOKALNO, JEM BOLJŠE (LAS loškega pogorja)
Izobraževanje za živinorejce
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020