Novice

S posveta: Kako se celovito obnašati in delovati kot ponudnik na trgu
Spletna predstavitev FI v kmetijstvu AGRO FI mikro in AGRO FI mladi, 7. 3. 2024
Prva ocenjevanja so že pred vrati
Nova storitev EnaSVET KGZS
Začenja se elektronsko izpolnjevanje zbirnih vlog za ukrepe kmetijske politike 2022
Sodelovanje pomaga
Projekt: JEM LOKALNO, JEM BOLJŠE (LAS loškega pogorja)
Izobraževanje za živinorejce
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020