Strokovna gradiva

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 162 - oktober 2020

  Zelena dežela 162 - oktober 2020
 • Izobraževanje

  Napovednik usposabljanj oktober 2020

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 161 volilna - september 2020

  Zelena dežela 161 volilna - september 2020
 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 160 - avgust 2020

  Zelena dežela 160 - avgust 2020
 • Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala

  Zaposlovanje na kmetijah

 • Izobraževanje

  Napovednik usposabljanj avgust 2020

 • Živinoreja, Govedoreja

  Izgube telet v SLO Stane Glač

 • Izobraževanje

  Napovednik usposabljanj julij 2020

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Strniščna obdelava

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Kako ravnati s slamo

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Poletna brazda

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 159 - junij 2020

  Zelena dežela 159 - junij 2020
 • Trženje in promocija

  Posebna ponudba KGZS za MOS 2020

 • Trženje in promocija

  Prijavnica za člane KGZS za MOS 2020

 • Zbornica svetuje, Izobraževanje

  Napovednik usposabljanj junij 2020

 • Ekološko kmetijstvo, JSKS,

  Ekološka pridelava soje

 • JSKS, Rastlinska pridelava,

  Uporaba zastirke pri pridelavi zelenjave; Nat...

 • Vinogradništvo in vinarstvo

  Etiketa - osebna izkaznica vina; Tadeja Vodov...

 • Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo

  Pogoji za prodajo vina, Tadeja Vodovnik Plevn...

 • JSKS, Hmeljarstvo

  Predčiščenje in napeljava poganjkov na vodila...

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Škodljivec kapusova muha in kako ga odpraviti

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Spomladansko namakanje jagod

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  V pomoč pri odmerjanju namakalnih obrokov

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Tehnološka navodila za pridelavo fižola

 • Gospodarjenje, Zaposlitev in sociala

  Začasno in občasno delo v kmetijstvu (2020)

 • JSKS, Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Anton Zavodnik: Suša na travinju spomladi 202...

 • JSKS, Sadjarstvo

  Ukrepi po pozebi na območju Posavja, Dolenjsk...

 • JSKS, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Pridelava zelenjave prek celega leta

 • Sadjarstvo

  Posledice letošnjih spomladanskih pozeb in su...

 • Kmetijstvo in okolje, JSKS,

  Miša Pušenjak: Za nami še en vpad mrzlega zra...

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 158 - april 2020

  Zelena dežela 158 - april 2020
 • Rastlinska pridelava, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Kako preprečujemo sušo v vrtnarski pridelavi

 • Ekonomika in davki

  Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozda...

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Posadimo lokalne tradicionalne in avtohtone s...

 • Ekološko kmetijstvo, JSKS,

  Gnojila in gnojenje v ekološkem kmetovanju

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Skrb za ohranitev kakovosti vina

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Spomladanska oskrba posevkov

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Priprava travne ruše na novo rastno sezono

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Dobro je poznati svojo zemljo

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Oljna ogrščica in ozimna žita - dognojevanje

 • Gospodarjenje, Zaposlitev in sociala

  Socialno zavarovanje za kmete (marec 2020)

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 157 - februar 2020

  Zelena dežela 157 - februar 2020
 • Poljedelstvo

  Tehnološki list za ekološko pridelavo koruze

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelava oljnih buč

 • Izobraževanje

  Napovednik usposabljanj februar 2020

 • Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti,

  Transmaščobne kisline

 • FADN knjigovodstvo, Knjigovodstvo

  Mesečni obrazci za vodenje FADN za leto 2020

 • Izobraževanje

  Napovednik usposabljanj januar 2020

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 156 - december 2019

  Zelena dežela 156 - december 2019
 • Izobraževanje

  Napovednik usposabljanj december 2019

 • JSKS

  Delo javne službe kmetijskega svetovanja 2018

 • Izobraževanje

  Napovednik usposabljanj november 2019

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 155 - oktober 2019

  Zelena dežela 155 - oktober 2019
 • Izobraževanje

  Najava terminov KOPOP2019_popravek

 • Živinoreja

  Dan odprtih vrat Osemenjevalnega centra Presk...

 • Izobraževanje

  Napovednik usposabljanj oktober 2019

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Sorte ozimnih žit za setev jesen 2019

 • Zbornica svetuje, Drobnica

  Prehrana jagnet in kozličkov 2019

 • Izobraževanje

  Napovednik usposabljanj september 2019

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 154 - avgust 2019

  Zelena dežela 154 - avgust 2019
 • Tehnološki list

  Razvrščanje objektov - izvleček uredbe 2019

 • Tehnološki list

  Gradnja pomožnih kmetijskih objektov

 • Tehnološki list

  Avtomatizacija krmiljenja krav molznic

 • FADN knjigovodstvo, Knjigovodstvo

  FADN metodologija – obrazec in oblika poročil...

 • FADN knjigovodstvo, Knjigovodstvo

  FADN metodologija – standardni rezultati

 • Sporočila za javnost

  Sofinanciranje aktivnosti KGZS KR

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 153 - junij 2019

  Zelena dežela 153 - junij 2019
 • Trženje in promocija

  Prijavnica za člane KGZS za Narava zdravje 20...

 • Zbornica svetuje, Živinoreja,

  Smernice dobre prakse v primarni pridelavi hr...

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 152 - april 2019

  Zelena dežela 152 - april 2019
 • Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti

  Analiza stanja dopolnilnih dejavnosti

 • Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti,

  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Zbornica svetuje, Gospodarjenje,

  Socialno zavarovanje za kmete

 • Trženje in promocija

  Prijavnica za člane KGZS za MOS 2019

 • Trženje in promocija

  Posebna ponudba za MOS 2019

 • Trženje in promocija

  Razpis Podeželje v mestu 2019

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 151 - februar 2019

  Zelena dežela 151 - februar 2019
 • Zbornica svetuje, Gospodarjenje,

  Zaposlovanje na kmetiji

 • Izobraževanje

  Napovednik usposabljanj februar 2019

 • Zbornica svetuje, Drobnica,

  Navodilo za izvajanje operacije Dobrobit živa...

 • Zbornica svetuje, Govedoreja,

  Navodilo za izvajanje koprološke analize

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo solatnic

 • Zbornica svetuje, Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Tehnološka navodila za pridelavo mešanic dete...

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo fižola

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 150 - december 2018

  Zelena dežela 150 - december 2018
 • Zbornica svetuje, Živinoreja,

  Predelava mesa brez aditivov

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava,

  Tehnološki list - naprava hmeljišča

 • Pravo, Zbornica svetuje

  Začasno in občasno delo v kmetijstvu

 • Zbornica svetuje, Ekonomika in davki

  Mali davčni vodič

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave zelja

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave cvetače

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za zaščito pred spomladan...

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Skupinska reja svinj ob prasitvi v ekološki p...

 • Zbornica svetuje, Predelava živil živalskega izvora,

  Akrilamidi v živilih

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje

  Smernice dobre prakse namakanja z vidika mikr...

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Kroženje hranil na prašičerejski kmetiji

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 149 - oktober 2018

  Zelena dežela 149 - oktober 2018
 • Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo

  Obnova vinogradov 2018

 • Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala

  Začasno in občasno delo v kmetijstvu

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Smernice dobre prakse namakanja z vidika mikr...

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Invazivne rastline v kmetijstvu 2018

 • Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo,

  Postopek pridobivanja dovoljenja za sajenje v...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Sortni izbor krompirja 2018

 • JSKS

  Delo javne službe kmetijskega svetovanja 2017

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 148 - avgust 2018

  Zelena dežela 148 - avgust 2018
 • Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala

  Najem tujih sezonskih delavcev

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 147 - junij 2018

  Zelena dežela 147 - junij 2018
 • Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala

  Osebno dopolnilno delo

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 146 - april 2018

  Zelena dežela 146 - april 2018
 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 145 - februar 2018

  Zelena dežela 145 - februar 2018
 • Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala

  Nakup vrednotnice

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 144 - december 2017

  Zelena dežela 144 - december 2017
 • Zbornica svetuje, Gospodarjenje

  Zavarovanja v kmetijstvu v letu 2017

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave sladkorne pese

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Tehnološka navodila za omilitev posledic poml...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo,

  Tehnološka navodila za integrirano pridelavo...

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Tehnološka navodila za ekološko pridelavo gro...

 • Zbornica svetuje, Živinoreja

  Dobra higienska praksa - Clostridium difficil...

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Osnovna strategija umetnega osemenjevanja svi...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Vloga za izdajo dovoljenja za gojenje konoplj...

 • Zbornica svetuje, Kmetijske podpore

  Priročnik za izvajanje navzkrižne skladnosti...

 • Zbornica svetuje, Ekonomika in davki

  Dohodnina 2017

 • Zbornica svetuje, Ekonomika in davki

  Katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zeml...

 • Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti

  Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 2017

 • JSKS

  Delo javne službe kmetijskega svetovanja 2016

 • Gospodarjenje, Zbornica svetuje

  Javni zavodi javna naročila in ZJN 2017

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 143 - oktober 2017

  Zelena dežela 143 - oktober 2017
 • Zbornica svetuje, Ostale rejne živali

  Projekt izdelave ribogojnice 2017

 • Zbornica svetuje, Trženje in promocija

  Šolska shema vrsta živil in objave ponudnikov...

 • Zbornica svetuje, Drobnica

  Prehrana mesne ovce 2017

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 142 - avgust 2017

  Zelena dežela 142 - avgust 2017
 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 141 - junij 2017

  Zelena dežela 141 - junij 2017
 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo ameriških bo...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave industrijske konoplje 2...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave ajde 2017

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnološka navodila Nizek fižol 2017

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave solate 2017

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 140 - april 2017

  Zelena dežela 140 - april 2017
 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Kondicija plemenskih svinj

 • Zbornica svetuje, Prireja mleka

  Tehnološka navodila za krmljenje molznic 2017

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo malin 2017

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave radiča 2017

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Tehnološka navodila za ekološko pridelavo zel...

 • Zbornica svetuje, Živinoreja,

  Zrnate stročnice kot alternativni vir v prehr...

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 139 - februar 2017

  Zelena dežela 139 - februar 2017
 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo jagod 2017

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave endivije 2017

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo,

  Zelenjavna veriga - dogovor o informiranju po...

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 138 - december 2016

  Zelena dežela 138 - december 2016
 • Pravo, Zbornica svetuje

  Priročnik za uporabo Zakona o agrarnih skupno...

 • Zbornica svetuje, Predelava živil živalskega izvora,

  Navajanje hranilne vrednost živil

 • Zbornica svetuje, Prireja mleka,

  Izbrana kakovost mleko in meso

 • Zbornica svetuje, Predelava živil živalskega izvora,

  Navajanje hranilne vrednosti živil 2016

 • Zbornica svetuje, Živinoreja,

  izbrana kakovost mleko in meso 2016

 • Gospodarjenje, Zbornica svetuje

  Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 2016

 • Zbornica svetuje, Drobnica

  Tehnologija reje burskih koz 2016

 • Zbornica svetuje, FADN knjigovodstvo

  FADN - Mreža knjigovodskih podatkov s kmetijs...

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 137 - oktober 2016

  Zelena dežela 137 - oktober 2016
 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Industrijska konoplja - rastlina tisočerih mo...

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 136 - avgust 2016

  Zelena dežela 136 - avgust 2016
 • Zbornica svetuje, Prireja mleka,

  Preprečevanje ketoze pri kravah molznicah 201...

 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 134 volilna - maj 2016

  Zelena dežela 134 volilna - maj 2016
 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 133 - april 2016

  Zelena dežela 133 - april 2016
 • Glasilo Zelena dežela

  Zelena dežela 132 - februar 2016

  Zelena dežela 132 - februar 2016
 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Tehnološki list Prehrana govedi na ekoloških...

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Model za izračun upravičenosti namakanja

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zma...

 • Zbornica svetuje, Prašičereja,

  Alternativni sistemi reje prašičev v hlevih t...

 • Zbornica svetuje, Živinoreja

  Vnos gospodarskih bolezni - odgovornost rejca

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Prehrana mlečnih ovc v konvencionalni in ekol...

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Neprezimni medonosni posevki

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Ozelenitev njivskih površin

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Setev rastlin za podor

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje

  Namakanje kmetijskih zemljišč

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Gnojenje travinja s tekočimi organskimi gnoji...

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje

  Kmetovanje na vodovarstvenih območjih

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje

  Navodila za kmetovanje v degradiranem okolju...

 • Zbornica svetuje, Govedoreja

  Pomen in uporabnost avtohtone pasme v govedor...

 • Zbornica svetuje, Govedoreja

  Pomen in uporabnost avtohtone pasme v govedor...

 • Zbornica svetuje, Izobraževanje

  5 korakov do pridobitve nacionalne poklicne k...

 • Zbornica svetuje, Socialno podjetništvo

  Od ideje do socialnega podjetja z družbenim u...

 • Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti,

  S kmetije za vas 2015

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Talni škodljivci v pridelavi poljščin

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje

  Tehnološka navodila ob poplavah

 • Zbornica svetuje, Drobnica

  Drobnici veljava, ki ji gre: od reje do zakol...

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Prehrana mlečnih koz v konvencionalni in ekol...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Pšenična trda (smrdljiva) snet

 • Zbornica svetuje, Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Ukrepi za izboljšanje travne ruše

 • Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti

  Označevanje živil

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo špargljev

 • Zbornica svetuje, PEFC,

  Navodila in usmeritve za trajnostno gospodarj...

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za pridelovanje jabolk

 • Zbornica svetuje, Drobnica

  Smernice dobre prakse pri obdelavi nastrižene...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave oljnih buč

 • Zbornica svetuje, Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Lucerna

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave čebule

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje

  Odpadne vode

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Kakovost prašičjega mesa

 • Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala

  Socialna varnost kmetov kmetic 2013

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave sončnice

 • Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje,

  Gnojevka iz bioplinskih naprav in ekološko km...

 • Zbornica svetuje, Ostale rejne živali

  Ekološka reja divjadi v oborah

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Ekološka pridelava vrtnin v rastlinjaku

 • Zbornica svetuje, Živinoreja

  Skale za oceno kondicije živali (Priročnik za...

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Omamljanje, barva mesa in pH vrednost mesa

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Biološka varnost na prašičerejskih kmetijah

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Voda kot pogoj za uspešno rejo prašičev

 • Zbornica svetuje, Gospodarjenje

  Najboljše tehnike za zelo velike kmetije