TURIZEM RIBJIH DOŽIVETIJ

TURIZEM RIBJIH DOŽIVETIJ

 | 
TURIZEM RIBJIH DOŽIVETIJ

Sklad: ESPR- Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

 

Trajanje operacije:  november 2020 –  november 2022

 

Partnerji: BSC Kranj – vodilni partner, Občina Preddvor, Zavod za turizem Preddvor, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, BIRO Bizjak, Franc Bizjak s.p.

 

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 283.817,91 , od tega vrednost ESPR 199.997,55 € (85 %).

 

 

Sklad: ESPR- Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Trajanje operacije:  november 2020 –  november 2022

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Preddvor, Zavod za turizem Preddvor, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, BIRO BIZJAK, Franc Bizjak s.p.

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  283.817,91 , od tega vrednost ESPR 199.997,55 € (85 %) 

Opis operacije: 

Namen operacije Turizem ribjih doživetij je razvoj turističnih produktov oz. paketov Ribjih doživetij. Pri tem se bo na izbrani vodni lokaciji širšega območja jezerna Črnava v Občini Preddvor celovito razvilo te produkte & pakete, tudi z izvedbo vseh potrebnih ureditev in opreme, pridobivanjem znanj in veščin ter promocijo. Sočasno in tudi na osnovi izkušnje omenjene izbrane vodne lokacije pa se bo na drugih vodnih lokacijah na območju LAS Gorenjska košarica oz. za deležnike s teh območij izvedlo podjetniške in izobraževalne turistične delavnice za razvoj ideje ter povečanje potrebnih znanj za njihovo izvedbo.

Cilji operacije: 

 • Razvoj sonaravnega turizma z močnejšim vključevanjem in povezovanjem ribogojstva, ribje kulinarike, sonaravnega ribištva in spoznavanje oz. doživljanje ribje narave na jezeru Črnava s svojim širšim zaledjem ter s tem ustvarjanjem celovitega območja zelenega ribjega turizma;
 • Vzpostavitev pogojev (znanja, motivacija, načrti…) za širjenje takega turizma na nekaterih novih priljubljenih vodnih lokacije s svojim širšim zaledjem ter s tem ustvarjanjem celovitih območij zelenega ribjega turizma.

Aktivnosti operacije:

 • Vodenje, koordinacija in promocija projekta ter skrb za informiranje javnosti glede podpore projektu s strani sklada ESPR;
 • Razvoj turistične ponudbe aktivnih ribjih doživetij;
 • Vzpostavitev infrastrukture in opreme za turistično ponudbo ribjih doživetij;
 • Uvajanje in promocija turistične ponudbe ribjih doživetij ter diseminacija pristopov.

Prevladujoča naložba v operaciji je ureditev zahodnega brega jezera Črnava za izvajanje turističnih produktov in paketov, ki povezujejo aktivna ribja doživetja z ostalimi aktivnostmi aktivnega doživljanja narave in podeželja, pa tudi za izvajanje aktivnega preživljanja prostega časa domačinov.

Rezultat operacije: 

 • produkti in celoviti paketi z vključenimi ribjimi doživetji, povezanimi vsebinami in lokacijami;
 • novo delovno mesto;
 • urejena in opremljena okolica ob jezeru Črnava (ureditve, supi,);
 • promocijski dogodek na lokaciji na območju Preddvora ter sklop animacijskih dogodkov;
 • promocijska zloženka o novi ponudbi turizma ribjih doživetij;
 • izobraževalno-promocijski dogodki v ostalih primerljivih lokacijah na območju LAS Gorenjska košarica.

 

VABILA:

- Vabilo na otvoritveni dogodek TRD_17_8_2022

- Vabilo TRD_dnevi čemaža

- TRD Trbojsko jezero, september 2022

- TRD dogodek Češnjevek_GG_18_5_2022

- TRD vabilo na delavnico_ribogojnica Bizjak_31_1_2022

- TRD vabilo_ribniki Češnjevek in Lahovče_18_5_2022

- Vabilo Kokra 2022

- Vabilo Petrov smn 2022

 

 

 

povezava na spletno stran: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

 

povezava na spletno stran: Evropska komisija namenjena ESPR

 

 

 

 

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.