Strokovna gradiva

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Strniščna obdelava

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Kako ravnati s slamo

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Poletna brazda

 • Ekološko kmetijstvo, JSKS,

  Ekološka pridelava soje

 • JSKS, Rastlinska pridelava,

  Uporaba zastirke pri pridelavi zelenjave; Nat...

 • Vinogradništvo in vinarstvo

  Etiketa - osebna izkaznica vina; Tadeja Vodov...

 • Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo

  Pogoji za prodajo vina, Tadeja Vodovnik Plevn...

 • JSKS, Hmeljarstvo

  Predčiščenje in napeljava poganjkov na vodila...

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Škodljivec kapusova muha in kako ga odpraviti

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Spomladansko namakanje jagod

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  V pomoč pri odmerjanju namakalnih obrokov

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Tehnološka navodila za pridelavo fižola

 • JSKS, Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Anton Zavodnik: Suša na travinju spomladi 202...

 • JSKS, Sadjarstvo

  Ukrepi po pozebi na območju Posavja, Dolenjsk...

 • JSKS, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Pridelava zelenjave prek celega leta

 • Sadjarstvo

  Posledice letošnjih spomladanskih pozeb in su...

 • Kmetijstvo in okolje, JSKS,

  Miša Pušenjak: Za nami še en vpad mrzlega zra...

 • Rastlinska pridelava, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Kako preprečujemo sušo v vrtnarski pridelavi

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Posadimo lokalne tradicionalne in avtohtone s...

 • Ekološko kmetijstvo, JSKS,

  Gnojila in gnojenje v ekološkem kmetovanju

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Skrb za ohranitev kakovosti vina

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Spomladanska oskrba posevkov

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Priprava travne ruše na novo rastno sezono

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Dobro je poznati svojo zemljo

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Oljna ogrščica in ozimna žita - dognojevanje

 • Poljedelstvo

  Tehnološki list za ekološko pridelavo koruze

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelava oljnih buč

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Sorte ozimnih žit za setev jesen 2019

 • Zbornica svetuje, Živinoreja,

  Smernice dobre prakse v primarni pridelavi hr...

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo solatnic

 • Zbornica svetuje, Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Tehnološka navodila za pridelavo mešanic dete...

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo fižola

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava,

  Tehnološki list - naprava hmeljišča

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave zelja

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave cvetače

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za zaščito pred spomladan...

 • Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo

  Obnova vinogradov 2018

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Smernice dobre prakse namakanja z vidika mikr...

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Invazivne rastline v kmetijstvu 2018

 • Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo,

  Postopek pridobivanja dovoljenja za sajenje v...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Sortni izbor krompirja 2018

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave sladkorne pese

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Tehnološka navodila za omilitev posledic poml...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo,

  Tehnološka navodila za integrirano pridelavo...

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Tehnološka navodila za ekološko pridelavo gro...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Vloga za izdajo dovoljenja za gojenje konoplj...

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo ameriških bo...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave industrijske konoplje 2...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave ajde 2017

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnološka navodila Nizek fižol 2017

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave solate 2017

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo malin 2017

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave radiča 2017

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Tehnološka navodila za ekološko pridelavo zel...

 • Zbornica svetuje, Živinoreja,

  Zrnate stročnice kot alternativni vir v prehr...

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo jagod 2017

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave endivije 2017

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo,

  Zelenjavna veriga - dogovor o informiranju po...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Industrijska konoplja - rastlina tisočerih mo...

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zma...

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Neprezimni medonosni posevki

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Ozelenitev njivskih površin

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Setev rastlin za podor

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Gnojenje travinja s tekočimi organskimi gnoji...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Talni škodljivci v pridelavi poljščin

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Pšenična trda (smrdljiva) snet

 • Zbornica svetuje, Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Ukrepi za izboljšanje travne ruše

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo špargljev

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za pridelovanje jabolk

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave oljnih buč

 • Zbornica svetuje, Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Lucerna

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave čebule

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave sončnice

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Ekološka pridelava vrtnin v rastlinjaku