Strokovna gradiva

 • Ekološko kmetijstvo, Živinoreja,

  Pridelava, sušenje in krmljenje s senom

 • JSKS, Rastlinska pridelava

  Predstavitev posledic pozebe april 2021

 • Poljedelstvo

  Priporočene sortne liste koruze 2021

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Organska snov v tleh v zelenjadarstvu

 • Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje,

  Ohranitveno kmetijstvo

 • Kmetijstvo in okolje, JSKS,

  Dilema med ohranjanjem biodiverzitete in prež...

 • JSKS, Vinogradništvo in vinarstvo

  Letina 2020 - smernice in posebnosti pri klet...

 • JSKS, Poljedelstvo

  IWMPRAISE delavnica na dnevu koruze, Jablje

 • JSKS, Poljedelstvo

  Dan koruze 2020

 • JSKS, Vinogradništvo in vinarstvo

  Esca vinske trte

 • JSKS, Drobnica,

  Pritlikave ovce pasme ouessant v biodinamične...

 • JSKS, Rastlinska pridelava

  Naravni hormon za ukoreninjanje rastlin

 • JSKS, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Pomanjkanje kalcija pri vrtninah

 • JSKS, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Sajenje zelja

 • JSKS, Rastlinska pridelava

  Protiinsektne mreže

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Strniščna obdelava

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Kako ravnati s slamo

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Poletna brazda

 • JSKS, Poljedelstvo

  Dan žit 2020

 • JSKS, Vinogradništvo in vinarstvo

  Vinski letnik 2019

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Dan žit - spletni seminar

 • JSKS, Poljedelstvo

  Okopavanje koruze

 • JSKS, Poljedelstvo

  Dan žit - voden ogled makroposkusov

 • JSKS, Vinogradništvo in vinarstvo

  Vinski letnik 2019 - napovednik

 • JSKS, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Česnova muha

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Vzgoja sadik zelenjave

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Priprava tal pred sajenjem plodovk v rastlinj...

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Pridelava špargljev

 • JSKS, Vinogradništvo in vinarstvo

  Zračnost vinske trte

 • JSKS, Vinogradništvo in vinarstvo

  Pletev vinske trte

 • JSKS, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Kapusova muha

 • Kmetijstvo in okolje, JSKS,

  Kako najti ustrezne pripravke za varstvo rast...

 • JSKS, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Porova zavrtalka - "Čebulna muha" (prevod za...

 • JSKS, Poljedelstvo

  Zadnje dognojevanje ter zatiranje bolezni kla...

 • JSKS, Rastlinska pridelava

  Hitri rastlinski test

 • Ekološko kmetijstvo, JSKS,

  Ekološka pridelava soje

 • JSKS, Rastlinska pridelava,

  Uporaba zastirke pri pridelavi zelenjave; Nat...

 • Vinogradništvo in vinarstvo

  Etiketa - osebna izkaznica vina; Tadeja Vodov...

 • Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo

  Pogoji za prodajo vina, Tadeja Vodovnik Plevn...

 • JSKS, Hmeljarstvo

  Predčiščenje in napeljava poganjkov na vodila...

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Škodljivec kapusova muha in kako ga odpraviti

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Spomladansko namakanje jagod

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  V pomoč pri odmerjanju namakalnih obrokov

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Tehnološka navodila za pridelavo fižola

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Stanje v sadovnjaku po aprilski pozebi

 • JSKS, Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Anton Zavodnik: Suša na travinju spomladi 202...

 • JSKS, Sadjarstvo

  Ukrepi po pozebi na območju Posavja, Dolenjsk...

 • JSKS, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Pridelava zelenjave prek celega leta

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Sajenje špargljev

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Porova zavrtalka

 • Sadjarstvo

  Posledice letošnjih spomladanskih pozeb in su...

 • JSKS, Vinogradništvo in vinarstvo

  Spomladanska dela v vinogradu

 • JSKS, Rastlinska pridelava

  Namakanje - 2. del

 • JSKS, Rastlinska pridelava

  Namakanje - 1. del

 • Kmetijstvo in okolje, JSKS,

  Miša Pušenjak: Za nami še en vpad mrzlega zra...

 • Rastlinska pridelava, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Kako preprečujemo sušo v vrtnarski pridelavi

 • JSKS, Poljedelstvo

  Dognojevanje žit

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Posadimo lokalne tradicionalne in avtohtone s...

 • Ekološko kmetijstvo, JSKS,

  Gnojila in gnojenje v ekološkem kmetovanju

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Skrb za ohranitev kakovosti vina

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Spomladanska oskrba posevkov

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Priprava travne ruše na novo rastno sezono

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Dobro je poznati svojo zemljo

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Oljna ogrščica in ozimna žita - dognojevanje

 • JSKS, Poljedelstvo

  Predstavitev trosilnika gnojil z GPS sistemom

 • Poljedelstvo

  Tehnološki list za ekološko pridelavo koruze

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelava oljnih buč

 • JSKS, Zbornica svetuje,

  Sorte ozimnih žit za setev jesen 2019

 • Zbornica svetuje, Živinoreja,

  Smernice dobre prakse v primarni pridelavi hr...

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo solatnic

 • Zbornica svetuje, Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Tehnološka navodila za pridelavo mešanic dete...

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo fižola

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava,

  Tehnološki list - naprava hmeljišča

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave zelja

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave cvetače

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za zaščito pred spomladan...

 • Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo

  Obnova vinogradov 2018

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Smernice dobre prakse namakanja z vidika mikr...

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Invazivne rastline v kmetijstvu 2018

 • Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo,

  Postopek pridobivanja dovoljenja za sajenje v...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Sortni izbor krompirja 2018

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave sladkorne pese

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Tehnološka navodila za omilitev posledic poml...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo,

  Tehnološka navodila za integrirano pridelavo...

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Tehnološka navodila za ekološko pridelavo gro...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Vloga za izdajo dovoljenja za gojenje konoplj...

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo ameriških bo...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave industrijske konoplje 2...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave ajde 2017

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnološka navodila Nizek fižol 2017

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave solate 2017

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo malin 2017

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave radiča 2017

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Tehnološka navodila za ekološko pridelavo zel...

 • Zbornica svetuje, Živinoreja,

  Zrnate stročnice kot alternativni vir v prehr...

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo jagod 2017

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo

  Tehnologija pridelave endivije 2017

 • Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo,

  Zelenjavna veriga - dogovor o informiranju po...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Industrijska konoplja - rastlina tisočerih mo...

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zma...

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Neprezimni medonosni posevki

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Ozelenitev njivskih površin

 • Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava

  Setev rastlin za podor

 • Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje,

  Gnojenje travinja s tekočimi organskimi gnoji...

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Talni škodljivci v pridelavi poljščin

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Pšenična trda (smrdljiva) snet

 • Zbornica svetuje, Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Ukrepi za izboljšanje travne ruše

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnološka navodila za pridelavo špargljev

 • Zbornica svetuje, Sadjarstvo

  Tehnološka navodila za pridelovanje jabolk

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave oljnih buč

 • Zbornica svetuje, Travništvo, pašništvo in pridelava krme

  Lucerna

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave čebule

 • Zbornica svetuje, Poljedelstvo

  Tehnologija pridelave sončnice

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Ekološka pridelava vrtnin v rastlinjaku