FADN vzorčniki

FADN

FADN (Farm Accountancy Data Network) FADN je mreža računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev. Je kmetijski dejavnosti prilagojeno knjigovodstvo. Metodologija zbiranja podatkov za FADN je enotna v vseh državah Evropske Unije.

Vodenja knjigovodstva po FADN metodologiji ima velik pomen za načrtovanje nadaljnjega dela in poslovanja na kmetiji, omogoča pa tudi primerjavo z ostalimi podobnimi kmetijskimi gospodarstvi. Temelj vsega pa so čimbolj točni in ažurni podatki, ki jih kmetija vpisuje v mesečna poročila.

Obračunsko obdobje je koledarsko leto od 1. januarja do 31. decembra. Poročila obsegajo:

  • popisni list na dan 1.1( za vzorčne kmetije podpisana priloga k popisnemu listu)
  • denarna poročila (12 za vsak mesec)
  • poročila o gibanju pridelkov, živini in delovni sili (12 za vsak mesec)
  • popisni list na dan 31.12 (za vzorčne kmetije podpisana priloga k popisnemu listu)

FADN vzorec

Na KGZS – Zavod Kranj obdelujemo podatke za vzorčne kmetije z območij Kmetijsko gozdarskih zavodov Celje, Ljubljana, Kranj, Novo mesto in Nova Gorica, ki sodelujete v reprezentativnem vzorcu. Vzorčne kmetije  so za sodelovanje v reprezentativnem vzorcu izbrane na podlagi načrta vzorčenja, ki ga pripravi Statistični urad RS in potrdi nacionalna Komisija FADN. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) z vzorčnimi kmetijami sklene letno pogodbo. Kmetije, ki so zainteresirane za vstop v vzorec, lahko preverijo ali ustrezajo kriterijem  (ekonomske velikosti in proizvodni tip) na MKGP (g. Bogovič, 01 478 92 37, miro.bogovic@gov.si).

FADN poročila oz. obrazci za obračunsko leto 2022 (Excel 2022).

Vzorčne kmetije moratjo pošiljati denarna poročila in poročila o gibanju pridelkov, živine in delovne sile mesečno, skladno s pogodbo, vsa poročila pa je potrebno oddati na računovodsko pisarno najkasneje do 31. 01. za preteklo leto.

Vsa poročila se pošiljajo na: fadn@kr.kgzs.si

Z letom 2014 je bila za vzorčne kmetije uvedena možnost direktnega vnosa podatkov v spletno aplikacijo.

  • Vzorčne kmetije, ki prostovoljno vodijo FADN, obdelane podatke prejmejo od MKGP po navadni pošti. Te kmetije so za posredovanje podatkov nagrajene z zneskom 250€ in obdelavo podatkov.
  • Za kmetije, ki so obvezniki v vzorcu, je MKGP obdelave od leta  2016 naprej predložilo v spletno aplikacijo MKGP »Poročanje FADN obdelav – obvezniki: Poročanje FADN obdelav – obvezniki. Do obdelave lahko dostopajo z registracijo v aplikaciji, kot nov uporabnik, s tem da uporabijo v svoj veljavni elektronski naslov in sami kreirajo osebno geslo. Te kmetije so za posredovanje podatkov nagrajene  z brezplačno obdelavo podatkov.