Strokovna gradiva

  • FADN knjigovodstvo, Knjigovodstvo

    Mesečni obrazci za vodenje FADN za leto 2020

  • FADN knjigovodstvo, Knjigovodstvo

    FADN metodologija – obrazec in oblika poročil...

  • FADN knjigovodstvo, Knjigovodstvo

    FADN metodologija – standardni rezultati