Excel FADN 2021

Izberite kategorijo:
PRIKAZ REZI SADNEGA DREVJA
Ukinitev območja z omejitvami zaradi bolezni modri...
USPOSABLJANJE ZA "KLAVNIČARJE" maj 2021
Občni zbor Zveze društev rejcev govedi lisaste pas...
PRIKAZ REZI IN OSKRBE JAGODIČEVJA
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
Rodovniška knjiga in beljakovine v prehrani goveda
NOVOSTI NEPOSREDNIH IN DRUGIH PLAČIL 2021
VABILO NA  PREDSTAVITEV 7. JAVNEGA RAZPISA ZA PODU...
Sortni izbor krompirja v letu 2021
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2021 in...
DOVOLJENA SREDSTVA ZA VARSTVO RASTLIN IN GNOJENJE...
Najava rednih usposabljanj za ukrep Dobrobit žival...
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ PTUJ 2021
Obvestilo o uveljavljanju ukrepov kmetijske politi...
Kako ravnati s črednimi živalmi
Novosti FADN popisni list obvezniki
ZELO NUJNO - nov seznam prepovedanih aktivnih snov...
Usposabljanja za dobrobit živali za leto 2020
VABILO NA TEČAJ ZA VOZNIKE IN OSKRBNIKE PRI PREVOZ...
Aplikacija EZPP za plačilo prispevka za promocijo...
MOŽNOSTI PRODAJE MESA NA KMETIJI
INVESTICIJSKA OLAJŠAVA V KMETIJSTVU ZA LETO 2020
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
PODALJŠANJE UKREPOV ZARADI KORONA VIRUSA NA KMETIJ...
Novosti v davčni zakonodaji
TRAJNO VAROVANA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN GRADNJA OBJ...
Mesečni obrazci za vodenje FADN 2021

Excel FADN 2021

 

uploads/obrazec_excel_fadn_2021.xlsx